Author: yesil-gelecek

Günümüzde iklim değişikliğine neden olan sektörlerden biri de inşaat sektörüdür. Binaların tasarımından, inşaatına, kullanımına, bakımına ve yıkımına kadar her aşamada meydana gelen karbon salınımı, harcanan enerji ve su, açığa çıkan atıklar çevreye zarar vermektedir. İnşaat sektörü suyun %12’sini kullanmakta ve katı atık üretiminde %40’lık bir...

Ortak gezegenimiz olan dünyanın yaşı ve dünya üzerindeki insanlığın varoluşunu düşündüğümüzde aslında ne kadar da kısa bir zamandır bu gezegende yaşadığımız ortaya çıkıyor. Eğer dünya ortalama insan yaşlarında bir anne olsaydı insanlık henüz onun yeni doğmuş, kendi başına yürüyemeyen, beslenemeyen ya da konuşamayan bir bebeği...

19. yüzyıldan sonra insan odaklı kentlerin hızla gelişmesi ve kentsel müdahalelerde bir özne olarak doğanın göz ardı edilmesi, geri dönüşü olmayan çevresel tahribatlara yol açmaktadır. Bu tahribatların en önemli sonuçlarından biri olarak yaşanan iklim krizi ise özellikle ekolojik anlamda sürdürülebilir gelişmenin sağlanmasını güçleştirmektedir. Yaşanan iklim krizinden...

Kent mültecileri Suriyeli mülteciler geldikten sonra daha çok görünür olsalar da Türkiye’de kent mülteciliği tartışmaları Suriyelilerden önce başlamıştır. Türkiye coğrafi konumu gereği küresel mülteci krizlerinde oldukça önemli bir yerdedir. Irak, İran, Afganistan, Suriye gibi savaş, iç çatışma, toplumsal ve siyasi baskılar vb. nedenlerle kriz içerisinde...

8000 yıllık tarihi içinde iki imparatorluğa başkentlik yapan ve Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan özel bir coğrafya üzerinde konumlanan İstanbul; önemli bir kültürel birikime, kentin kimliğini oluşturan tarihi miraslara ve doğal alanlara sahiptir. Tablo1:İstanbul Sit Alanları, http://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-44974/illere-gore-sit-alanlari-istatistigi.html Erişim Tarihi: 18.07.19 İstanbul’da ilk ilan edilen sit alanının...

Yazının başlığından da anlaşılacağa üzere artık yaşanan bu olaylara İklim Değişikliği bile demiyoruz. Dünya İklim Krizinde. Greta Thunberg’in de dediği gibi “our house is on fire” (evimiz yanıyor!). Son haberlerde bunu doğrular nitelikte, sıcak dalgaları Avrupa’yı kasıp kavururken, Bangladeş’ten 6 milyon iklim mültecisi yollara düşerek...