Kent ve Koruma Tag

Bahar Yıldırım 8000 yıllık tarihi içinde iki imparatorluğa başkentlik yapan ve Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan özel bir coğrafya üzerinde konumlanan İstanbul; önemli bir kültürel birikime, kentin kimliğini oluşturan tarihi miraslara ve doğal alanlara sahiptir. [caption id="attachment_338" align="alignleft" width="250"] Tablo1:İstanbul Sit Alanları, http://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-44974/illere-gore-sit-alanlari-istatistigi.html Erişim Tarihi: 18.07.19[/caption] İstanbul’da...