YEŞİL BELEDİYE KARNESİ

Son dönemde ekolojik ve iklim krizinin derinleşmesinden dolayı küresel ve ulusal ölçekteki yeşil hareketlerin kazanımları çok değerli hale gelmiştir. İPCC (Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası İklim Paneli)’nin 2018 Ekim ayında yayınladığı raporunda yirmi yıl içinde herhangi bir önlem alınmazsa iklim krizinin geri dönülemez bir sürece gireceği belirtilmektedir. Bu raporun yayınlanmasından sonra, derinleşen iklim krizine karşı yerellerde kazanımların elde edildiği büyük kitlesel hareketler başlamıştır. Bu kazanımlar doğrultusunda küresel ekolojik hareket, merkezi bakış açısındansa yerel ekolojik mücadelenin daha kapsayıcı ve etkili olduğunu anlamış bulunmaktadır.

 

Bunun sonucunu Paris Sözleşmesine belediye başkanları oturumu eklenmesi ve ABD’nin Paris Sözleşmesi’nden çekilme kararına rağmen üç eyaletinin (New York, Washington, California) Paris Sözleşmesi’ne taraf olma kararlarını açıklayarak iklim değişikliğiyle mücadele konusunda agresif adımlar atmak isteyen eyaletleri için “Birleşik Devletler İklim Birliği”ni kurmaları örnek olarak gösterilebilir.

 

Yerel mücadele hareketleri, iklim krizine karşı merkezi organların inisiyatif almamalarını reddederek gezegenin ortak geleceği için verdikleri tepkiyle küresel bir etki sağlamıştır.

 

Bu doğrultuda, bizde kendi yerelimizde harekete geçme kararı aldık ve Yeşil Belediye Karnesi projesinin ilk adımlarını attık. Bu projeyi hazırlamamızın nedenleri ise sivil toplum kuruluşlarına, belediye başkan adaylarına, belediyeye yani tüm kamuoyuna, belediyelerin ekolojik açıdan hem güncel durumlarını göstermek hem de belediyelerin gelecek planlarındaki ekolojik vaatlerini tekrar gözden geçirmeye teşvik etmektir. Böylece iklim krizine karşı yereldeki ekolojik politikalarını güçlenmesini amaçlıyoruz.